Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sporet ved Monstrup

Natursti ved Monstrup, 12 km nordøst for Hobro.
Sti på 3 km

Velkommen til sporet ved Monstrup

Den afmærkede rute er ca. 3 km lang. Numrene på kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur.

Landskabet omkring Monstrup
Det landskab, du her går i, er især formet af is og smeltevandsstrømme under og efter sidste istid for ca. 10.000 år siden. Det bølgede højland afvandes gennem et forgrenet net af lavninger og ned­eroderede slugter til Stubberup Bæk og videre til Villestrup Å. Denne ud­munder i Mariager Fjord ca. 5 km mod syd.

1. Gårdene

Sporet begynder ved Rostrupvej og følger en markvej mod sydøst. I dag ligger mange gårde spredt i landskabet. Inden udskiftningen i 1791 lå et færre antal gårde samlet i landsbyen, der ligger få hundrede meter øst for Bjerget. I Him­mer­land blev landsbyjorderne før udskiftningen dyrket som græsmarksbrug. En forholdsmæssig stor del af landsbyernes jord var udlagt med græs, og græsmarker indgik i det faste rotationsmønster, som hindrede udpining af den dyrkede jord.

2. Bjerget
Sporet følger her en terrænflade, der skråner let mod sydøst og danner en smeltevandsslugt for foden af højdepunktet Bjerget. Toppen af Bjerget ligger 74 meter over havet. Bunden af slugten ligger ca. 25-30 meter lavere. Arealerne omkring Bjerget er tilplantet med juletræer og skov, fordi terrænet har været for vanskeligt at dyrke.

3. Udsigtspunkt

Sporet går nord om skoven til udsigtspunktet på Bjergets sydøstvendte skråning. Herfra kan man nyde stilheden og den storslåede udsigt over det østhimmerlandske landskab. Grænsen til Hobro kommune markeres af en række store vindmøller mod sydvest. I horisonten mod syd og sydøst ses blandt andet skræntskovene langs Mariager Fjord. Mod øst kan man se skorste­ne­ne fra den tidligere cementfabrik ved Assens. Mod øst kan man også se resterne af den gamle landsby Monstrup. Byen kendes på skrift fra 1476 i formen Mogenstrup. I vikingetiden dannede man nye landsbyer - torper - ved udflytning til nyopdyrkede arealer. Man­den, som i vikingetiden flyttede ud fra en ældre bebyggelse i nærheden, hed sandsynligvis Mogens. Også de nærliggende landsbyer Stenstrup, Stubberup og Rostrup er typiske „torp-byer“.

4. Slugten
Fra udsigtspunktet fører sporet ned ad den stejle bakkeside til bunden af slugten, hvor der går en gammel vej. Her kan man være heldig at opleve rådyr, musvåge og tårnfalk. Følg vejen i sydvestlig retning, indtil sporet går videre langs et markskel. Kort efter drejer sporet atter mod nordvest og tilbage til markvejen, hvor turen begyndte.